Digital GameplanJeres plan for online vækst.

Digital Gameplan

Fempunktsbefalingen til jeres digitale vækst.

Med en digital drejebog vil det være muligt for jer at få et overblik over jeres digitale situation, hvad mulighederne er og hvilke strategiske overvejelser der skal gøres. Det vigtigste af det hele er et overblik over, hvordan i gør jeres digitale tilstedeværelse til et aktiv, der kan bidrage positivt på bundlinjen.

Hvad får jeg i en digital gameplan?

  • Produkt eller service beskrivelse som der skal holdes fokus på i den digitale game plan.

  • En grundig analyse af det segment i gerne vil ramme og deres adfærd vil give et solidt udgangspunkt. Derfra vil vi så kunne udarbejde specifikke buyer personas der vil gøre os i stand til at effektivisere og maksimere målretningen og strategien.

  • Buyer Persona og Job-to-be-Done fokuseret konkurrentanalyse samt forslag til digital differentiering og positionering

  • Efter grundlæggende overvejelser, udarbejdes der en forretnings-orienteret målsætning for jeres online markedsføring i den digitale game plan

  • Den overliggende strategi for at opnå den foreslåede målsætning, hvad skal der skabes af Trafik, Kontakter, Kunder og hvordan.

  • Forslag til kampagne plan og indholdskalender. Hvad skal der til for at strategien lykkes og målsætningen opnås.

  • Hvilke platforms behov opstår der ved gennemførelse af den digitale game plan, hvad er "need to have" og "nice to have" samt omkostninger forbundet med planen.

Målbare resultater

Kontakte os for at komme igang eller download vores workbook og lav din egen

Kontakt os

Vil du også gerne igang med at skabe kvalificerede leads, lukke flere salg og gøre dine kunder gladere?

Kontakt os

Brug for en gameplan?

Hent vores workbook til den digitale gameplan og kom igang med jeres egen inbound markedsføringsplan

Download Workbook