CO2 NEUTRAL FACEBOOK
Co2-neutral på Facebook er et projekt, der handler om at mindske Co2-udslippet ved brug af Facebook.

CO2-neutral på Facebook er et projekt, der handler om at mindske CO2-udslippet ved brug af Facebook. Projektet er oprettet af virksomheden Vitapus sideløbende med deres andre bæredygtige projekter. De årlige CO2-udslip i forbindelse med brug af Facebook profiler kan rimeligt tydeligt måles, og specielt ved virksomheder med mange følgere, og derfor er målet med projektet at få så mange virksomheder med på vognen. Også derfor har Bureau Kraken valgt at tage ansvar for at neutralisere vores eget udslip og vores følgeres.

Ved at deltage i dette projekt, sørger virksomheder for at deres CO2-udslip i forbindelse med deres Facebookside bliver neutraliseret ved at investere i andre bæredygtige projekter

Bureau Kraken deltager

Bureau Kraken har valgt at deltage i dette initiativrige projekt om at mindske udledningen a CO2, og ligeledes tage et skridt på vejen mod en grønne og mere bæredygtig fremtid. For at neutralisere vores CO2-udslip har vi derfor sørget for at lave diverse investeringer i vedvarende energi og ligeledes bæredygtige projekter hele verden over

Vitapus

Vitapus er en værdibaseret virksomhed, som ønsker at skabe bæredygtighed i verden. Det gør vi ved at give privatpersoner og virksomheder de nødvendige ressourcer til, at kunne forstå og tage ansvar for deres indvirkning på klimaet. Visionen er en bæredygtig verden med 100% vedvarende energi. En verden hvor energien vi alle bruger, ikke længere har katastrofale følger for planeten. En verden som kommende generationer kan få glæde af.

CSR-Mærket

CSR-Mærket er en mærkningsordning for virksomheder, der ønsker at bidrage med at sætte fokus på CSR. CSR-Mærket har til formål at sætte fokus på virksomheders samfundsmæssige ansvar og understøtte deres arbejde med CSR.